เวลาใช้ลิ้นแตะไปที่ฟ…

คอลบาเด้นท์ คิดส์ชวน…

เชิญชวนสายกินตัวจริง…

เมื่อวันที่ 15 ตุลาค…